Contributie

De contributie voor het seizoen 2018 / 2019 bedraagt:

Team Leeftijd Bedragen per maand
W-Jeugd 4 t/m 6 jaar  € 5,55
D, E en F – jeugd 7 t/m 10 jaar  € 9,60
B en C – jeugd 11 t/m 14 jaar  € 11,00
A – jeugd 15 t/m 18 jaar  € 13,20
Senioren 19 jaar en ouder  € 16,50
Recreanten 19 jaar en ouder  € 9,20
Overige leden  € 4,70

Donateurs betalen € 10,00 per jaar.

De contributie dient per half jaar betaald te worden op Rekeningnr: NL67INGB0003284883 t.n.v. K.V. Activitas.  Het contributiejaar loopt vanaf 1 juli t/m 30 juni.